System czujników trackle jest produktem medycznym i spełnia wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz Ustawy o Wyrobach Medycznych (Ustawa o Wyrobach Medycznych – MPG).

Korzystając z trackle, zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do czujnika!


  • Version: 1.1.50.116-300

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-300(20)01

  • Version: 1.1.50.116-299

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-299(20)02

  • Version:  392-00c5b66

    (01)04270000361869(8012)392-00C5B66(21)091


Czujnik

Wersja sprzętu: zobacz informacje w aplikacji

Wersja oprogramowania: zobacz informacje w aplikacji

UDI: patrz informacje na tabliczce znamionowej czujnika

Proszę zwrócić uwagę na oznaczenia czujnika na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi!