Trackle-sensorsystemet er et medicinsk udstyr og opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EØF og loven om medicinsk udstyr (MPG). Når du bruger trackle, skal du overholde den brugsanvisning, der er vedlagt sensoren!


  • Version: 1.1.50.116-300

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-300(20)01

  • Version: 1.1.50.116-299

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-299(20)02

  • Version:  392-00c5b66

    (01)04270000361869(8012)392-00C5B66(21)091


Sensor

Hardwareversion: se oplysninger i appen

Firmwareversion: se oplysninger i appen

UDI: se oplysningerne på sensorens typeskilt.

Vær opmærksom på sensorens mærkning på emballagen og i brugsanvisningen!