Het trackle sensorsysteem is een medisch hulpmiddel en voldoet aan de eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en de Wet Medische Hulpmiddelen (MPG). Neem bij het gebruik van de trackle de gebruiksaanwijzing in acht die bij uw sensor is gevoegd!


  • Version: 1.1.50.116-300

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-300(20)01

  • Version: 1.1.50.116-299

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-299(20)02

  • Version:  392-00c5b66

    (01)04270000361869(8012)392-00C5B66(21)091


Sensor

Hardware versie: zie informatie in de app

Firmware versie: zie informatie in de app.

UDI: zie informatie op het typeplaatje van de sensorLet op de markeringen voor de sensor op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing!