Trackle-sensorsystemet är en medicinteknisk produkt och uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG och lagen om medicintekniska produkter (MPG). 

När du använder trackle ska du följa de bruksanvisningar som medföljer sensorn!


  • Version: 1.1.50.116-300

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-300(20)01

  • Version: 1.1.50.116-299

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-299(20)02

  • Version:  392-00c5b66

    (01)04270000361869(8012)392-00C5B66(21)091


Sensor

Maskinvaruversion: se information i appen

Firmwareversion: se information i appen.

UDI: se informationen på typskylten på sensorn.

Observera sensorens märkning på förpackningen och i bruksanvisningen!