Trackle-sensorsystemet är en medicinsk produkt och uppfyller kraven i Medical Devices Directive 93/42/EEC och Medical Devices Act (Medical Devices Act - MPG).

När du använder trackle, vänligen observera vår bruksanvisning som följde med din sensor!


  • Version: 1.1.50.116-300

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-300(20)01

  • Version: 1.1.50.116-299

    (01)04270000361876(8012)1.1.50.116-299(20)02

  • Version:  392-00c5b66

    (01)04270000361869(8012)392-00C5B66(21)091


Sensor

Hårdvaruversion: se information i App

Firmwareversion: se information i App

UDI: se information på sensorns typskylt.

Observera märkningen för sensorn på förpackningen och i bruksanvisningen!