fbpx

Medisch hulpmiddel

trackle is een systeem bestaande uit drie medische apparaten. Alle onderdelen voldoen aan de eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en de Wet Medische Hulpmiddelen (MPG).

Neem bij het gebruik van de trackle de gebruiksaanwijzing in acht die bij uw sensor is gevoegd!

App

    


Backend

Version:  365-aa462b7

UDI: (01)04270000361869(8012)365-AA462B7(21)090

Barcode

  


Sensor

Hardwareversion: 1.0 rev. C

Firmwareversion: v1.0.2.-PROD-20180326103205 (v5.6.6)

       

Let op de overige markeringen voor de sensor op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing!