fbpx

Wyrób medyczny

trackle to system składający się z trzech produktów medycznych. Wszystkie komponenty spełniają wymagania dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy o wyrobach medycznych (MPG). 

Podczas korzystania z trackle należy przestrzegać naszej instrukcji obsługi, która jest dołączona do czujnika!


App

15223 1 543 GebrauchsanweisungBeachten 300x300 - informacji regulacyjnych    CE - informacji regulacyjnych    adr 1 300x102 - informacji regulacyjnych


Backend

Version:  277-79a2968

UDI: (01)04270000361869(8012)277-79A2968(21)087

zRkqgJCSGqmj2Im6p6pvEtdaKqt6anmnp52uCOatgua6qIVL8glkjsdh9uehn4rJpnfBxuoosKOCyumxDDrHLK9aJZuehZRmmq2ytbrKKJCpPqstheNS+eqqrRaK7aBlXYpuuuRGO6uzm35LK732ThgunPz2m++q4gb858CzFmywraeKWV67pt54MLVTNryvxI06i2zCu1qs78aKmnsvxSKHXGyfIWt87sSV7ojmcxCXPCm7JKspM70gL+uny+vKGi+ZPLfHLaosY8yw0B0SnTHQR4tYLqILRy311FRXbfXVWGetddYBAQA7 - informacji regulacyjnych

CE - informacji regulacyjnych      adr 1 300x102 - informacji regulacyjnych


Sensor

Hardwareversion: 1.0 rev. C

Firmwareversion: v1.0.2.-PROD-20180326103205 (v5.6.6)

15223 1 543 GebrauchsanweisungBeachten 300x300 - informacji regulacyjnych    cezahl 1 - informacji regulacyjnych    adr 1 300x102 - informacji regulacyjnych

Proszę zwrócić uwagę na inne oznaczenia czujnika na opakowaniu i w instrukcji obsługi!