fbpx

wykorzystanie danych trackle

Wyrażając dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych, zezwalasz firmie trackle GmbH na wykorzystanie Twoich danych, które powstały po udzieleniu zgody, w sposób pseudonimowy do celów naukowych oraz do dalszego rozwoju trackle i metody symptotermicznej.

Brak zgody nie ma wpływu na działanie trackle. Ta dobrowolna zgoda na wykorzystanie danych nie ma wpływu na ocenę Państwa danych pod względem określenia cyklu, jak opisano w warunkach.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Wyrażając dobrowolną zgodę na wykorzystanie Państwa danych, zezwalają Państwo firmie trackle GmbH na wykorzystanie Państwa danych w sposób pseudonimowy w następujących celach:

Prowadzenie badań naukowych w celu potwierdzenia funkcji torsji, badanie i dalszy rozwój metod Naturalnego Planowania Rodziny, lepsze zrozumienie wydarzeń cyklicznych oraz skutków okoliczności życiowych i chorób. W celu przeprowadzenia takich badań może być konieczne przekazanie pseudonimizowanych danych partnerom naukowym. Dbamy o to, aby nie można było wyciągać żadnych wniosków na temat poszczególnych osób.

Dalszy rozwój i przegląd oceny trackle: Oceniamy zapisy danych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie trackle i zrozumieć, co można poprawić. W tym celu korzystamy również z danych pseudonimizowanych i nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat poszczególnych osób.

Jakie dane są wykorzystywane do oceny?

Wykorzystujemy dane dotyczące temperatury mierzonej przez czujnik trackle. Korzystamy również z danych, które powstały w trakcie korzystania z trackle: Wprowadzanie danych przez użytkowników na temat krwawienia, śluzu szyjkowego, zaburzeń, itp. Wyraźnie wykluczamy wykorzystanie danych wprowadzonych w polu uwag. Wszystkie dane zostaną wykorzystane w sposób pseudonimowy.

Wykorzystywane będą tylko te dane, które zostały wygenerowane po wyrażeniu zgody. Dane te są zbierane i przechowywane przez nas wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Dane te mogą być przeglądane i przetwarzane wyłącznie przez upoważnione osoby z firmy trackle GmbH lub partnerów naukowych*.

Wyraźnie wykluczamy przekazywanie danych komercyjnie zorientowanym osobom trzecim, platformom, w celach marketingowych, do tworzenia profili lub do innych zastosowań.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu zapisanych danych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołania można dokonać za pośrednictwem informacji o profilu dotyczących wykorzystania danych na czerwonej karcie w aplikacji trackle. Alternatywą może być również nieformalna wiadomość e-mail na adres [email protected]. Odwołanie nie ma wpływu na procesy przetwarzania danych w przeszłości.