fbpx

Medicinteknisk utrustning

trackle är ett system som består av tre medicinska enheter. Alla komponenter uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG och lagen om medicintekniska produkter (MPG). 

När du använder trackle ska du följa de bruksanvisningar som medföljer sensorn!

App

15223 1 543 GebrauchsanweisungBeachten 300x300 - Reglerande information   cezahl 1 - Reglerande information adr 1 300x102 - Reglerande information


Backend

Version:  365-aa462b7

UDI: (01)04270000361869(8012)365-AA462B7(21)090

O712bKMc47+3vj1FRXbfXVWGet9dZcd+11QAA7 - Reglerande information

cezahl 1 - Reglerande information  adr 1 300x102 - Reglerande information


Sensor

Hardwareversion: 1.0 rev. C

Firmwareversion: v1.0.2.-PROD-20180326103205 (v5.6.6)

15223 1 543 GebrauchsanweisungBeachten 300x300 - Reglerande information    cezahl 1 - Reglerande information    adr 1 300x102 - Reglerande information

Observera övriga märkningar för sensorn på förpackningen och i bruksanvisningen!