Brug af trackle-data

Ved frivilligt at give dit samtykke til brugen af dine data tillader du trackle GmbH at bruge dine data, der er genereret efter dit samtykke, i pseudonymiseret form til videnskabelige formål og til videreudvikling af trackle og den symptotermiske metode.

Manglende samtykke har ingen indvirkning på trackles funktion. Dette frivillige samtykke til brug af data påvirker ikke evalueringen af dine data med henblik på at bestemme din cyklus, som beskrevet i Vilkår og betingelser.

Hvad bruger vi dine data til?

Ved frivilligt at give dit samtykke til brugen af dine data giver du trackle GmbH tilladelse til at bruge dine data pseudonymt til følgende formål:

At gennemføre videnskabelige undersøgelser for at validere Trackles egenskaber, for at forske i og videreudvikle metoderne til naturlig familieplanlægning, for bedre at forstå menstruationscyklusser og virkningerne af livsomstændigheder og sygdomme. For at kunne gennemføre sådanne undersøgelser kan det være nødvendigt at dele pseudonymiserede data med videnskabelige partnere. Vi sikrer, at der ikke kan drages konklusioner om enkeltpersoner.

Videreudvikling og revision af trackle-evalueringen: Vi evaluerer datasæt for at sikre, at trackle fungerer korrekt, og for at forstå, hvad der kan forbedres. Til dette formål bruger vi også pseudonymiserede data og kan ikke drage nogen konklusioner om enkeltpersoner.

Hvilke data bruger vi til evaluering?

Vi bruger temperaturdata målt af Trackle-sensoren. Vi bruger også data, der er opstået i forbindelse med din brug af trackle: Brugerinput om blødning, cervikal slim, lidelser osv. Vi udelukker udtrykkeligt brugen af data, der er indtastet i notatfeltet. Alle data anvendes pseudonymt.

Kun data, der indsamles efter at der er givet samtykke, vil blive anvendt. Disse data indsamles og opbevares af os udelukkende til de ovennævnte formål. Dataene kan kun ses og behandles af autoriserede personer fra trackle GmbH eller videnskabelige partnere.

Vi udelukker udtrykkeligt overførsel af data til kommercielt orienterede tredjeparter, til platforme, til brug til markedsføringsformål, til oprettelse af profiler eller til andre formål.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede data. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse oplysninger.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke via oplysningerne om dataforbrugsprofilen på den røde fane i Trackle-appen. Du kan også sende en uformel e-mail til info@trackle.de. En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på tidligere databehandlinger.

Nach oben scrollen