Urządzenie medyczne

trackle GmbH
Bertha-von-Suttner-Platz 1-7
53111 Bonn
Deutschland

System czujników trackle jest produktem medycznym i spełnia wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz Ustawy o Wyrobach Medycznych (Ustawa o Wyrobach Medycznych – MPG).

Korzystając z trackle, zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do czujnika!

App iOS

Version: 1.1.51.139-380

(01)04270000361876(8012)1.1.51.139-380(20)01

App Android

Version: 1.1.52.155-396

(01)04270000361876(8012)1.1.52.155-396(20)02

Backend

Version:  0000001.2.2

(01)04270000361869(8012)0000001.2.2(21)102

Czujnik

Wersja sprzętu: zobacz informacje w aplikacji

Wersja oprogramowania: zobacz informacje w aplikacji

UDI: patrz informacje na tabliczce znamionowej czujnika

Proszę zwrócić uwagę na oznaczenia czujnika na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi!

Sicher hormonfrei verhüten? Hier erfährst Du, wie trackle genau das möglich macht!.