Urządzenie medyczne

trackle GmbH
Bertha-von-Suttner-Platz 1-7
53111 Bonn
Deutschland

System czujnika gąsienicowego jest wyrobem medycznym i spełnia wymagania Dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EEC oraz Ustawy o wyrobach medycznych (Ustawa o wyrobach medycznych – MPG). Spełnia kryteria zgodnie z art. 120 MDR.

Korzystając z trackle, pamiętaj o naszej instrukcji obsługi dołączonej do czujnika!

App iOS

Version: 1.1.52.155-396

(01)04270000361876(8012)1.1.52.155-396(20)01

App Android

Version: 1.1.52.155-396

(01)04270000361876(8012)1.1.52.155-396(20)02

(01)04270000361876(8012)1.1.52.155-396(20)02

Backend

Version:  0000001.2

(01)04270000361869(8012)0000001.2.x(21)109

Czujnik

Wersja sprzętu: zobacz informacje w aplikacji

Wersja oprogramowania: zobacz informacje w aplikacji

UDI: patrz informacje na tabliczce znamionowej czujnika

Proszę zwrócić uwagę na oznaczenia czujnika na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi!

Nach oben scrollen