Polityka prywatności aplikacji trackle

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy naszych aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android (zwanych dalej „Aplikacjami“). Informuje użytkownika o rodzaju, celu i zakresie gromadzenia danych w kontekście korzystania z aplikacji. Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. „Podmiot odpowiedzialny“ to podmiot, który gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.). Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w ramach tej aplikacji jest:

Trackle GmbH
Bertha-von Suttner-Platz 1-7
53111 Bonn

© Copyright eRecht24. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika (np. adres e-mail, imię i nazwisko, adres IP itp.).

Podczas instalowania i korzystania z tej aplikacji gromadzone są następujące dane osobowe:

Adres e-mail

Gromadzenie danych odbywa się w następujących celach:

Adres e-mail jest anonimizowany („SHA512“) i przechowywany w backendzie jako unikatowy identyfikator służący do łączenia się z aplikacją. Wersja tekstowa adresu e-mail jest przechowywana wyłącznie w urządzeniu przenośnym i nigdy nie jest przesyłana. Dane osobowe są gromadzone przez tę aplikację tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni lub gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na gromadzenie danych.

Gromadzenie danych w kontekście korzystania z aplikacji Dane osobowe mogą być gromadzone w kontekście korzystania z aplikacji, w szczególności w następujący sposób:

(1) Użytkownik sam wprowadza dane (np. nazwę użytkownika i adres e-mail).

(2) Dane użytkownika są automatycznie gromadzone przez nasze systemy lub naszych usługodawców (np. dane analityczne).

© Copyright eRecht24. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane wprowadzane przez użytkownika

Jeśli użytkownik utworzy profil w naszej aplikacji, informacje przechowywane w profilu są przechowywane w samej aplikacji (adres e-mail, patrz wyżej). Temperatura lub inne informacje o stanie zdrowia wyświetlane w aplikacji nie są przechowywane w aplikacji, lecz przekazywane do naszego zaplecza, gdzie nie ma możliwości połączenia ich z danymi osobowymi. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez zgody użytkownika.

Narzędzia analityczne

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej aplikacji, jego zachowanie podczas korzystania z niej jest analizowane przez narzędzia analityczne, których używamy w przypadku wystąpienia błędu oprogramowania. Do zgłaszania wypadków używamy serwisu Sentry (https://sentry.io/). Firma Sentry nie przechowuje żadnych danych osobowych, a wszystkie dane przechowuje w postaci zaszyfrowanej. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://sentry.io/security/. Podczas pierwszej instalacji i uruchamiania aplikacji użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na korzystanie z niej. Oczywiście zgodę tę można w każdej chwili odwołać (prosimy o kontakt pod adresem info@trackle.de).

Korzystamy także z aplikacji Codepush firmy Microsoft, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji w przypadku aktualizacji. Codepush podlega polityce prywatności firmy Microsoft, więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/where-your-data-is-located.

Codepush nie przechowuje żadnych danych osobowych, w tym adresu IP.

Prawa dostępu do aplikacji

Korzystanie z aplikacji trackle nie wymaga dostępu np. do kontaktów, zdjęć, filmów, kamery, mikrofonu itp. Dla informacji: system operacyjny Android wymaga zezwolenia na dostęp do danych lokalizacji w celu nawiązania połączeń Bluetooth. Dlatego podczas instalacji aplikacji zostaniesz o to poproszony. Dane te nie są odczytywane, wykorzystywane ani przechowywane przez trackle GmbH.

Szyfrowanie

Ta aplikacja wykorzystuje różne metody kryptograficzne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przesyłania wrażliwych treści, takich jak dane dotyczące temperatury. Połączenie między czujnikiem a aplikacją jest chronione przez protokół Bluetooth LE. Połączenie HTTP między aplikacją a stacją bazową jest szyfrowane przy użyciu procedury TLS (TLS 1.2). Ponadto integralność przesyłanych danych jest chroniona za pomocą asymetrycznej procedury szyfrowania (procedura klucza publicznego i prywatnego: ECC). Podpisy cyfrowe zapobiegają niezauważalnej zmianie przesyłanych danych (treści, kolejności, kompletności). W razie dalszych pytań dotyczących środków bezpieczeństwa można w każdej chwili skontaktować się z info@trackle.de.

Informacje, usuwanie, blokowanie

Użytkownik ma prawo w każdej chwili uzyskać informacje o przechowywanych danych na jego temat, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem info@trackle.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

Należy pamiętać, że w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych jest zazwyczaj krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Sprzeczne e-maile reklamowe

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku umieszczania odcisków palców do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy aplikacji wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

Ochrona danych w trackle

Tutaj znajdziesz nasze ogólne wytyczne dotyczące ochrony danych. W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z info@trackle.de w dowolnym momencie.

Nach oben scrollen