Privacybeleid van de trackle app

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op onze mobiele iOS en Android apps (hierna „App“). Het informeert u over het type, het doel en de omvang van de gegevensverzameling in het kader van het gebruik van de app. Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. „Verantwoordelijke entiteit“ is de entiteit die persoonsgegevens verzamelt, verwerkt of gebruikt (bijv. namen, e-mailadressen, enz.). De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking binnen het toepassingsgebied van deze app is:

Trackle GmbH
Bertha-von Suttner-Platz 1-7
53111 Bonn

© Copyright eRecht24. Alle rechten voorbehouden.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u zich kunt identificeren (bv. e-mailadres, naam, IP-adres, enz.).

Wanneer u deze app installeert en gebruikt, worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

Emailadres

De inzameling geschiedt met het volgende doel:

Het e-mailadres wordt geanonimiseerd („SHA512“) en in de backend opgeslagen als een unieke identificatiecode om verbinding te maken met de app. De platte tekstversie van het e-mailadres wordt alleen op het mobiele toestel opgeslagen en wordt nooit verzonden. Persoonsgegevens worden door deze app alleen verzameld als wij daartoe wettelijk gerechtigd zijn of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de betreffende gegevensverzameling.

Gegevensverzameling in de context van het gebruik van de app Persoonsgegevens kunnen worden verzameld in de context van het gebruik van de app, met name op de volgende manieren:

(1) U voert de gegevens zelf in (bv. gebruikersnaam en e-mailadres).

(2) Uw gegevens worden automatisch verzameld door onze systemen of onze dienstverleners (bijv. analysegegevens).

© Copyright eRecht24. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens die u zelf invoert

Als u een profiel aanmaakt in onze app, wordt de informatie in het profiel opgeslagen in de app zelf (e-mailadres, zie hierboven). De temperatuur of andere gezondheidsinformatie die in de app wordt weergegeven, wordt niet in de app opgeslagen, maar doorgestuurd naar onze backend, waar geen koppeling met een persoonlijke datum mogelijk is. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Analytics-instrumenten

Wanneer u onze app opent, wordt uw gebruiksgedrag geanalyseerd door de analyse-instrumenten die wij gebruiken in geval van een softwarefout. Wij gebruiken de dienst van Sentry (https://sentry.io/) voor het melden van ongevallen. Sentry slaat geen persoonlijke gegevens op en slaat alle gegevens gecodeerd op. Meer informatie vindt u hier: https://sentry.io/security/. Tijdens de eerste installatie en het opstarten van de app wordt u gevraagd om toestemming voor het gebruik ervan. Uiteraard kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken (neem hiervoor contact op met info@trackle.de).

Wij gebruiken ook de app Codepush van Microsoft om de correcte werking van uw app te garanderen in geval van updates. Codepush is onderworpen aan het privacybeleid van Microsoft, meer informatie vindt u hier: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/where-your-data-is-located

Codepush slaat geen persoonlijke gegevens op, inclusief IP adres.

Toegangsrechten van de app

Voor het gebruik van de trackle app is geen toegang nodig tot bijvoorbeeld contacten, foto’s, video’s, camera, microfoon, enz. Ter informatie: het Android-besturingssysteem heeft toestemming nodig voor toegang tot locatiegegevens om Bluetooth-verbindingen tot stand te brengen. Daarom zal u hierom worden gevraagd bij de installatie van de app. Deze gegevens worden niet gelezen, gebruikt of opgeslagen door trackle GmbH.

Encryptie

Deze app maakt gebruik van verschillende cryptografische methoden voor beveiliging en om de overdracht van gevoelige inhoud, zoals temperatuurgegevens, te beschermen. De verbinding tussen de sensor en de app wordt beschermd door het Bluetooth LE-protocol. De HTTP-verbinding tussen de app en de backend wordt versleuteld met de TLS-procedure (TLS 1.2). Bovendien wordt de integriteit van de overgedragen gegevens beschermd door een asymmetrische encryptieprocedure (publiek-private-sleutelprocedure: ECC). Digitale handtekeningen voorkomen dat de gegevens die u verstuurt, ongemerkt worden gewijzigd (inhoud, volgorde, volledigheid). Als u nog vragen hebt over de veiligheidsmaatregelen, kunt u te allen tijde contact opnemen met info@trackle.de.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht om deze gegevens te corrigeren, af te schermen of te wissen. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@trackle.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Wij wijzen u erop dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van inbreuken op de gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is gewoonlijk de nationale commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Tegenstrijdige reclame e-mails

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de app behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-mails.

Gegevensbescherming bij trackle

Hier vindt u onze algemene richtsnoeren inzake gegevensbescherming. Als u vragen of suggesties hebt, kunt u altijd contact opnemen met info@trackle.de.

Nach oben scrollen