Medicinteknisk utrustning

trackle GmbH
Bertha-von-Suttner-Platz 1-7
53111 Bonn
Deutschland

Trackle-sensorsystemet är en medicinsk produkt och uppfyller kraven i Medical Devices Directive 93/42/EEC och Medical Devices Act (Medical Devices Act – MPG). Den uppfyller kriterierna i artikel 120 i MDR.

När du använder trackle, vänligen observera våra bruksanvisningar som följde med din sensor!

App iOS

Version: 1.1.52.155-396

(01)04270000361876(8012)1.1.52.155-396(20)01

App Android

Version: 1.1.52.155-396

(01)04270000361876(8012)1.1.52.155-396(20)02

(01)04270000361876(8012)1.1.52.155-396(20)02

Backend

Version: 1.2

(01)04270000361869(8012)0000001.2.x(21)109

Sensor

Maskinvaruversion: se information i appen

Firmwareversion: se information i appen.

UDI: se informationen på typskylten på sensorn.

Observera sensorens märkning på förpackningen och i bruksanvisningen!

Nach oben scrollen