Sekretesspolicy för trackle-appen

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna integritetspolicy. Den här sekretesspolicyn gäller för våra mobila iOS- och Android-appar (nedan kallade „appen“). Den informerar dig om typen, syftet och omfattningen av datainsamlingen i samband med användningen av appen. Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst. „Ansvarig enhet“ är den enhet som samlar in, behandlar eller använder personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.). Det ansvariga organet för databehandlingen inom ramen för denna app är:

Trackle GmbH
Bertha-von Suttner-Platz 1-7
53111 Bonn

© Copyright eRecht24. Alla rättigheter förbehållna.

Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifiera dig själv (t.ex. e-postadress, namn, IP-adress osv.).

När du installerar och använder den här appen samlas följande personuppgifter in:

E-postadress

Insamlingen sker i följande syfte:

E-postadressen anonymiseras („SHA512“) och lagras i backend som en unik identifierare för anslutning till appen. Klartextversionen av e-postadressen lagras endast på den mobila enheten och överförs aldrig. Personuppgifter samlas endast in av denna app om vi har laglig rätt att göra det eller om du uttryckligen har samtyckt till respektive datainsamling.

Insamling av uppgifter i samband med användningen av appen Personuppgifter kan samlas in i samband med användningen av appen på följande sätt:

(1) Du anger uppgifterna själv (t.ex. användarnamn och e-postadress).

(2) Dina uppgifter samlas automatiskt in av våra system eller våra tjänsteleverantörer (t.ex. analysdata).

© Copyright eRecht24. Alla rättigheter förbehållna.

Uppgifter som du själv anger

Om du skapar en profil i vår app lagras informationen i profilen i själva appen (e-postadress, se ovan). Temperaturen eller annan hälsoinformation som visas i appen lagras inte i appen, utan skickas till vår backend, där ingen koppling till ett personligt datum är möjlig. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Verktyg för analys

När du använder vår app analyseras ditt användningsbeteende av de analysverktyg som vi använder vid programvarufel. Vi använder Sentrys tjänst (https://sentry.io/) för olycksrapportering. Sentry lagrar inga personuppgifter och lagrar alla uppgifter i krypterad form. Du hittar mer information här: https://sentry.io/security/. Under den första installationen och uppstarten av appen kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke till att använda den. Du kan naturligtvis återkalla detta samtycke när som helst (kontakta info@trackle.de).

Vi använder också appen Codepush från Microsoft för att se till att din app fungerar korrekt vid uppdateringar. Codepush omfattas av Microsofts sekretesspolicy, mer information finns här: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/where-your-data-is-located

Codepush lagrar inga personuppgifter, inklusive IP-adress.

Tillträdesrättigheter för appen

Användningen av trackle-appen kräver inte tillgång till t.ex. kontakter, foton, videor, kamera, mikrofon osv. För information: Android-operativsystemet kräver tillstånd för att få tillgång till lokaliseringsdata för att kunna upprätta Bluetooth-anslutningar. Därför kommer du att bli tillfrågad om detta när du installerar appen. Dessa uppgifter läses, används eller lagras inte av trackle GmbH.

Kryptering

Den här appen använder olika kryptografiska metoder för säkerhet och för att skydda överföringen av känsligt innehåll, t.ex. temperaturdata. Anslutningen mellan sensorn och appen skyddas av Bluetooth LE-protokollet. HTTP-anslutningen mellan appen och backend är krypterad med hjälp av TLS-förfarandet (TLS 1.2). Dessutom skyddas de överförda uppgifternas integritet av ett asymmetriskt krypteringsförfarande (förfarande med offentlig-privat nyckel: ECC). Digitala signaturer förhindrar att data som du överför ändras obemärkt (innehåll, sekvens, fullständighet). Om du har ytterligare frågor om säkerhetsåtgärderna kan du när som helst kontakta info@trackle.de.

Information, radering, blockering

Du har rätt att när som helst få information om de uppgifter som sparats om dig, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på info@trackle.

Rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Observera att du har rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot dataskyddet. Den behöriga tillsynsmyndigheten i dataskyddsfrågor är vanligtvis den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag är baserat. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Motstridiga reklammejl

Användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för avtrycksskyldigheten för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts motsätter sig härmed användningen av dessa uppgifter. Appens operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. i form av skräppost.

Dataskydd hos trackle

Här hittar du våra allmänna riktlinjer för dataskydd. Om du har några frågor eller förslag kan du kontakta info@trackle.de när som helst.

Nach oben scrollen