Wykorzystanie danych trackle

Wyrażając dobrowolną zgodę na wykorzystanie Twoich danych, zezwalasz firmie trackle GmbH na wykorzystanie Twoich danych wygenerowanych po wyrażeniu zgody w formie pseudonimu do celów naukowych oraz do dalszego rozwoju trackle i metody symptotermicznej.

Brak zgody nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu trackle. Ta dobrowolna zgoda na wykorzystanie danych nie ma wpływu na ocenę danych użytkownika w celu określenia cyklu, jak opisano w Warunkach.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Wyrażając dobrowolną zgodę na wykorzystanie Twoich danych, zezwalasz firmie trackle GmbH na wykorzystanie Twoich danych w sposób pseudonimowy do następujących celów:

Prowadzenie badań naukowych w celu potwierdzenia właściwości Trackle, badania i dalszego rozwoju metod naturalnego planowania rodziny, lepszego zrozumienia cykli menstruacyjnych oraz wpływu okoliczności życiowych i chorób. W celu przeprowadzenia takich badań może być konieczne udostępnienie pseudonimizowanych danych partnerom naukowym. Dbamy o to, aby nie można było wyciągać żadnych wniosków na temat poszczególnych osób.

Dalszy rozwój i weryfikacja oceny trackle: Oceniamy zestawy danych, aby upewnić się, że trackle działa prawidłowo, oraz aby zrozumieć, co można poprawić. W tym celu wykorzystujemy również dane pseudonimizowane i nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat poszczególnych osób.

Jakie dane są wykorzystywane do oceny?

Używamy danych o temperaturze mierzonej przez czujnik Trackle. Wykorzystujemy również dane, które powstały w związku z korzystaniem z trackle przez użytkownika: Informacje wprowadzane przez użytkowników dotyczące krwawienia, śluzu szyjkowego, zaburzeń itp. Wyraźnie wykluczamy wykorzystanie danych wprowadzonych w polu uwag. Wszystkie dane są wykorzystywane w sposób pseudonimowy.

Wykorzystywane będą wyłącznie dane zebrane po wyrażeniu zgody. Dane te są gromadzone i przechowywane przez nas wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Dane te mogą być przeglądane i przetwarzane wyłącznie przez upoważnione osoby z firmy trackle GmbH lub jej partnerów naukowych.

Wyraźnie wykluczamy przekazywanie danych komercyjnie zorientowanym osobom trzecim, platformom, w celu wykorzystania ich do celów marketingowych, tworzenia profili lub innych celów.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę za pośrednictwem informacji o profilu wykorzystania danych na czerwonej karcie w aplikacji Trackle. Można również wysłać nieformalną wiadomość e-mail na adres info@trackle.de. Odwołanie nie ma wpływu na wcześniejsze operacje przetwarzania danych.
Nach oben scrollen